keskiviikko 2. syyskuuta 2009

Alistettu Nainen


Abram & Sarah


Naisen alistamisen lähtökohta

Naisen alistamisen syntyä ja syytä voidaan etsiä genesiksestä. Jumala oli luonut Paratiisin ensi-ihmiset täydelliseen keskinäiseen yhteyteen, ilman minkäänlaista alistussuhdetta. Syntiinlankeemus muutti kaiken särkemällä Jumalan kuvan ihmisessä. Entisen suhteen tilalle tuli naista alistava miehen ja naisen välinen suhde. Nainen ei kyennyt sanomaan miehelleen, että tässäkin oleva Jumalan kuva oli särkynyt, vaan alkoi ostaa miehen hyväksyntää joko alistumalla tai pyrkimällä miehen kaltaiseksi ja dominoimalla tätä. Tästä sai alkunsa negatiivinen kierre naisen ja miehen elämässä, joka tänäkin päivänä leimaa jokapäiväistä elämäämme ja sen ihmissuhdekuvioita.Kirkkoisät ovat tosin tästä ajatusmallista eri mieltä. Tertullianus katsoo naisen alemmuuden olevan rangaistusta syntiinlankeemuksesta. Muun muassa kirkkoisä Augustinuksen kautta kristilliseen teologiaan levinnyt platoninen ajattelutapa sai aikaan sen, että naisen katsottiin jo luomisen perusteella olevan miehelle alamainen. Dualismi piti henkisyyttä tärkeämpänä kuin ruumiillisuutta. Mies yhdistettiin henkisyyteen ja nainen ruumiillisuuteen. Vain miehessä oli alkuperäinen, turmeltumaton Jumalan kuva jäljellä. Naisen Jumalan kuva tulee esiin vain hänen yhteydestään mieheen, muuten hän edustaa ruumiillisuutta ja lisääntymistehtävää. ”Kuten ruumis on alistettu hengelle, tulee naisenkin olla alistettu miehelle. Nainen edustaa syntiinlankeemuksessa ruumiin kapinaa hengen auktoriteettia vastaan. Tätä miehen henkistä ”vanhaa aatamia” sitten alettiin vielä jalostaa askeettisella elämällä luostarilaitoksessa.


Myös naisella oli mahdollisuus kohota ”hengelliseen täydellisyyteen” asketismin ja neitsyyden kautta, sillä negatiiviseksi katsotut ominaisuudet ihmisessä samaistettiin naiseuteen. Naisen oli siis tultava mieheksi, neitsyeksi, henkeväksi, ennen kuin hän voi saada uskonnollisen hyväksynnän. Perisynti siirtyi meihin siinä vaiheessa, kun nainen meidät synnytti. Neitsyys siis vapauttaa naisen Eevan synnistä. Naisen pyrkiminen mieheksi on nähtävänä myös nykyaikana, muun muassa pukeutumisessa ja urakehityksessä. Mutta syntiinlankeemuksen todellista vaikutusta ei tiedosteta.

Vanha Aatami ei ole korjailtavissa askeesilla, eikä millään ulkonaisella hurskaudella, vaan sillä, että ihminen menee ”syntisen ihmisen” paikalle myöntäen, että hänkin on syyllinen, kääntyy ja tekee parannuksen teoistaan. Silloin hänessä voi tapahtua ”uusi luominen" jota Raamattu kuvaa. Vain kääntymyksen kautta ”vanha ihminen” voidaan ristiinnaulita Jeesuksen kanssa ristille ja ”uuden ihmisen” uusine tekoineen ja valintoineen on mahdollista astua esiin. Miehen ei tarvitse alistaa naista, eikä naisen käydä kauppaa hyväksytyksi tulemiseksi.

Rabbiiniset lähteet kuvaavat Jumalaa miehenä, jolla on naisen rinnat. Se kuvaa Jumalan kaikkiriittävyyttä. Näin ollen Jumalassa on sekä feminiininen, että maskuliininen puoli: ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. (1. Moos. 1:27). Luomityötä tehdessään, Jumala puhuu itsestään monikollisesti: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme (1.Moos 1:26). Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä. (Apt. 17:26).


Naisen alistaminen tuo mukanaan hyvin monenlaisia ongelmia: avioerot, perheväkivalta, raiskaukset, pornografia ja muu vääristynyt seksuaalisuus. Erityisesti köyhät naiset ovat jatkuvan miesten seksuaalisen hyväksikäytön kohteena. Seksiturismin palveluksessa on joissakin Aasian osissa jopa 60% kaikista naisista.


On huomattavasti helpompaa ajatella, että ongelma on rakenteissa, ja samalla pitää synti kaukana itsestään, epämääräisenä, ulkoapäin tulevana sortona ja riistona, kuin nähdä totuus itsestään. Kuitenkaan naisen ja köyhän alistaminen ei lopu, ennen kuin jokainen mies ja nainen tunnistaa itsessään särkyneen Jumalan kuvan, tunnustaa rikkoneensa lähimmäistään vastaan, palaten näin luojansa yhteyteen, antaen hänelle mahdollisuuden eheyttää särkyneen kuvansa meissä. Tästä voi alkaa positiivinen kierre elämässämme.

Kirjoituksessa on jonkin verran käytetty lähteenä Elina Vuolan kirjaa Köyhien Jumala (1991)

© Sarah 1.9.2009 otteita Esseestäni Joensuun Yliopisto Teologinen tiedekunta

2 kommenttia:

 1. Shalom! Totta todellakin, että suuressa osassa maailmaa naiset elävät alistettuina vailla minkäänlaisia oikeusia ja ihmisarvoa.
  HYvä että asioista aletaan kirjoittaa antamalla tukea alistetuille naisille.
  Niitä alistettuja löytyy myöskin meidän yhteiskunnassamme.

  Siunausta Matti

  VastaaPoista
 2. Herra herätti keskellä yötä noin kuukausi sitten ja sanoi saarnaa aiheesta Jumalan kuva ihmisessä ja vei minut genesiksen 1. lukuun, jossa Jumala puhuu luomisesta. Paratiisissa Jumalan luomat nainen ja mies olivat tasa-arvoisia. Syntiinlankeemuksessa Jumalan kuva särkyi molemmissa, mutta Aadam ei nähnyt omaa särkymistään, vaan syytti Eevaa ja Jumalaa rikkomuksesta. Naisen alistaminen alkoi siis paratiisissa ja se on synnin seuraus. Mutta Aadam on myöskin syyllinen, siksi hänellä ei ollut oikeutta alistaa eikä nöyryyttää Eevaa.Tästä tulemme kertomaan lisää blogissamme.

  VastaaPoista